nlTender

nlTender » Hoe kunnen we je helpen? » Bouwtender in zicht? Wij zorgen voor de beslissende voorsprong!

Bouwtender in zicht? Wij zorgen voor de beslissende voorsprong!

Bij tenders geldt: een goed begin is het halve werk. Hoe eerder je aan de slag gaat – liefst nog vóór de tender is uitgeschreven – hoe groter de voorsprong op de concurrentie en hoe succesvoller de bieding. Wij helpen je met onze kennis en ervaring de beste aanpak te bepalen en brengen alle haken, ogen en kansen van het hele tendertraject in kaart. Misschien wel de belangrijke slag in de strijd om de beste bieding.

Hoe doen we dat?

nlTender voert samen met jou een stevige analyse van de locatie en de omgeving uit, en zoekt bij de gemeente of andere opdrachtgever naar ‘de vraag achter de vraag’. Ook nemen we het hele speelveld goed onder de loep en stellen we vast welke spelers van waarde kunnen zijn. We polsen hun visie op de beoogde ontwikkeling en inventariseren hun wensen en zorgen. Met deze inzichten scherpen onze eigen visie op de ontwikkeling en daarmee kunnen we effectief en doelgericht de voorbereidingen voor de tender aanpakken. De opgedane inzichten bieden bovendien een goede gelegenheid om met de gemeente/opdrachtgever te overleggen over wat in dit geval de meest succesvolle wijze van tenderen zou kunnen zijn.