nlTender

nlTender » Hoe kunnen we je helpen? » Partnerselectie: wij zorgen dat je gezien wordt!

Partnerselectie: wij zorgen dat je gezien wordt!

Om kostbare, tijdrovende tenders te voorkomen, kiezen gemeenten steeds vaker voor het selecteren van een ontwikkelpartner in plaats van de hoogste prijs of het beste plan. Ook veel ontwikkelaars opteren liever voor deze partnerselectie dan voor een kostbaar en onzeker tenderproces. Wanneer alle ontwikkeldoelen en selectiecriteria scherp zijn gesteld, gaat de gemeente op zoek naar een geschikte ontwikkelpartner. De gemeente bepaalt zelf welke marktpartijen daarbij in ogenschouw worden genomen. Zaak dus om jezelf als potentiële partner altijd met je scherpste profiel en je beste referentiecases in de markt te zetten. Maar hoe doe je dat? Wat is jullie eigen visie? Op welk soort projecten komen jullie het beste tot jullie recht? Waar zijn jullie echt goed in? Hoe speel je je het beste in de kijker?

Wij gaan je helpen om jezelf zo goed mogelijk te profileren. We selecteren de beste ontwikkelingen en analyseren de meest kansrijke gemeenten: wat zoeken ze in een ontwikkelpartner? Wat is hun beleid? Hoe ziet hun woonvisie eruit? Wat zijn hun ontwikkeldoelstellingen? Welke criteria hanteren ze? Waar dromen ze van? Waar zitten hun zorgen?

Alle inzichten worden door ons vervolgens vervat in een beeldende branding van jullie als ontwikkelpartner en een helder advies: Waar liggen jullie kansen? Welk been kan je het beste voorzetten? Waar moeten de accenten liggen? Hoe ziet dat er concreet uit? Hoe krijgen we jullie profiel zo goed mogelijk over het gemeentelijke voetlicht? Zodat je op je echte waarde wordt geschat en bij de juiste ontwikkelingen spontaan wordt geselecteerd als ideale ontwikkelpartner.