nlTender

nlTender » Handige informatie over aanbesteden » Alles dat je moet weten over een BVP-tender

Alles dat je moet weten over een BVP-tender

Met een BVP-aanbesteding zoekt een opdrachtgever naar de meeste waarde voor de laagste prijs. De afkorting van deze aanbestedingsvorm staat voor Best Value Procurement. Een BVP-tender bestaat uit vier fasen die een integraal proces vormen. In de eerste instantie wil een opdrachtgever wat je gaat doen, niet hoe je dat doet. Dat vertel je pas als je in de derde fase zit. We vatten de vier fases samen en leggen uit wat je daarin doet.

Voorbereidingsfase

Het is de bedoeling dat jij en je collega’s, in een BVP-traject ook wel ‘experts’ genoemd, de koppen bij elkaar steken en gaan nadenken over de doelstellingen van je (potentiele) opdrachtgever. Wat is het dat hij wil bereiken? Hoe kunnen jullie dat voor hem doen? Je gebruikt deze fase ook om terug te blikken op vergelijkbare prestaties die jullie in het verleden hebben geleverd en om dominante informatie te verzamelen, waarmee jullie bewijzen dat jullie de benodigde expertise in huis hebben. En jullie denken na over hoe jullie je onderscheiden van inschrijvende concurrenten. Met al deze informatie in je achterhoofd, schrijf je met je team een prestatieonderbouwing en risico- en kansendossier, waar je in de volgende fase op beoordeeld wordt. Deze kwalitatieve documenten mogen ieder maximaal 2 A4’tjes lang zijn.

Beoordelingsfase

Als je de kwalitatieve informatie hebt ingeleverd, worden tijdens de beoordelingsfase je sleutelfiguren uitgenodigd voor een interview. Deze sleutelfiguren heb je in de vorige fase benoemd; het zijn meestal degenen die de opdracht uiteindelijk uitvoeren. Zij weten namelijk hoe alles er straks in de praktijk aan toe gaat. De opdrachtgever wil aan de hand van het interview achterhalen of deze personen het project doorgronden en goed kunnen uitvoeren. Je kunt je hier dus van je meest betrouwbare kant laten zien.

Concretiseringsfase

De aanbesteder heeft een jou als opdrachtnemer op het oog. In deze fase verifieert hij de informatie die door jullie is aangeleverd, maken jullie een dag-tot-dagplanning en schrijven jullie, in overleg met elkaar, een plan van aanpak. Vervolgens wordt er een contract gemaakt. Blijkt uiteindelijk helaas dat je niet in staat bent het beloofde resultaat te behalen, dan vindt deze fase opnieuw plaats met een andere gegadigde.

Uitvoeringsfase

De opdracht wordt aan de hand van het plan van aanpak uitgevoerd.

lees meer informatie over BVP-tenders op de website van PIANOo
bekijk onze diensten voor BVP-tenders
ga naar de pagina over aanbesteden