nlTender

nlTender » Handige informatie over aanbesteden » Dit moet je weten over Europese aanbestedingsprocedures

Dit moet je weten over Europese aanbestedingsprocedures

Besluit een bedrijf via een tender naar een opdrachtnemer te zoeken, dan zal hij eerst moeten nadenken over hoeveel geld hij aan de opdracht kwijt kan of wil zijn. Op basis van de waarde van zijn opdracht, kiest hij namelijk voor een procedure die hij met de aanbesteding volgt. Een aanbesteder kiest een procedure op objectieve gronden. Klinkt het ingewikkeld? Wees gerust, het is minder lastig dan het klinkt.

Waarde hoger dan de Europese drempelwaarde

Als de waarde van een opdracht boven de Europese drempelwaarde uitkomt, moet een opdrachtgever de aanbesteding daarvoor volgens een bepaalde procedure uitvoeren. Deze drempelwaarde wordt elke twee jaar in Europees verband vastgesteld. Wordt een opdracht vervolgens onder normale omstandigheden uitgevoerd, dan kiest een aanbesteder uit één van de twee meest voorkomende procedures: de openbare of niet-openbare procedure. Deze zijn opgenomen in de Aanbestedingswet 2012. In specifieke gevallen kan hij van een niet-standaard procedure gebruik maken.

Waarde lager dan de Europese drempelwaarde

Het gebeurt dat de waarde van een opdracht waarvoor een bedrijf een tender doet onder de Europese drempelwaarde ligt. In dat geval is de aanbesteder niet verplicht een Europese procedure toe te passen. Op basis van de inkooprichtlijnen van zijn bedrijf kiest hij voor één van de vier nationale procedures: een enkelvoudige of meervoudige onderhandse procedure of een nationale openbare of nationale niet-openbare procedure. Klik hier om hier meer over te leren.

Openbare procedure

Veel tenders verlopen volgens een openbare procedure. Elk bedrijf mag inschrijven, wat betekent dat er sprake kan zijn van veel concurrentie. De plannen van alle indieners die voldoen aan de geschiktheidseisen worden meegenomen in de beoordeling. Er is slechts één ronde waarin de aanbesteder nagaat of bedrijven geschikt zijn voor zijn opdracht en welk plan zijn uitvraag het beste oplost.

Niet-openbare procedure

De niet-openbare procedure heeft veel weg van de procedure die wel open is, maar is verdeeld over twee fases. Tijdens de selectiefase melden partijen zich in om in te kunnen schrijven op de aanbesteding. De partijen die uitgekozen worden, dienen in de tweede fase hun plan voor de tender in. Om inschrijvers met elkaar te laten concurreren, moeten minstens vijf partijen uitgenodigd worden om in te schrijven.

Overige procedures

Onder bepaalde omstandigheden mag een bedrijf gebruikmaken van een ander soort procedure. Hij moet deze specifieke omstandigheid wel kunnen aantonen. Wanneer een bedrijf ten onrechte gebruik maakt van een niet-standaard procedure, overtreedt hij de aanbestedingsregels. Onder andere procedures vallen de concessieovereenkomst, versnelde procedure, concurrentiegerichte dialoog en prijsvraag. Meer weten? Op de website van PianOo wordt hierover meer uitleg gegeven.

ga naar de pagina over aanbesteden