nlTender

De toegevoegde waarde van HC Beveiliging

HC Beveiliging voorzag de komst van een grote gemeentelijke aanbesteding, maar veel ervaring daarmee had het Nijmeegse bedrijf niet. Ter voorbereiding en als ‘training on the job’ kwamen kleinere aanbestedingen in het voortraject gelukkig goed van pas.

nlTender » Portfolio » De toegevoegde waarde van HC Beveiliging

We hielpen met behulp van strategiesessies de aard en toegevoegde waarde van het bedrijf te definiëren, de bedrijfsprocessen in kaart te brengen en de aanwezige schrijfkwaliteiten aan te scherpen. Tijdens pressurecooker-sessies analyseerden we de teksten en brachten we de kwaliteit daarvan naar een steeds hoger niveau. Daarnaast hebben we de biddocumenten voor hen vormgegeven en illustraties gemaakt. Uiteindelijk won HC Beveiliging hierdoor niet alleen de grote tender waar het allemaal om begon, maar óók alle daaraan voorafgaande aanbestedingen waarop het beveiligingsbedrijf met onze ondersteuning inschreef.

Lees hier de testimonial van HC Beveiliging