nlTender

nlTender » Blog » Tenders: 15 belangrijke termen uitgelegd

Tenders: 15 belangrijke termen uitgelegd

17 augustus 2017

Lees je regelmatig teksten die over tenders gaan en struikel je over alle verschillende termen die op websites gebruikt worden? Veel woorden lijken op elkaar, maar betekenen nét iets anders. En dat is lastig. Daarom zetten we de 15 meest verwarrende termen op een rij.

Aanbieding

Een aanbieding is het aanbod dat een geïnteresseerde opdrachtnemer doet om een tender te kunnen winnen. Andere woorden voor aanbieding of aanbod zijn ‘inschrijving’ en ‘indiening’.

Aanbestedende dienst

Deze term verwijst naar een overheidsorganisatie of andere organisatie uit de publieke sector die aanbesteedt.

Aanbesteder

Een aanbesteder is een partij die een aanbesteding doet. Dit kan een bedrijf uit de private én publieke sector zijn.

Aanbesteding

Een aanbesteding is het proces dat een aanbesteder of aanbestedende dienst doorloopt om een opdrachtnemer te vinden.

BVP

BVP staat voor Best Value Procurement. Het is een aanbestedingsvorm waarbij de inschrijvende partij vier integrale fases doorloopt om de opdracht te kunnen winnen.

Definitieve gunning

De definitieve uitspraak over wie een aanbesteding wint, is de definitieve gunning. Dit wordt een aantal weken na de voorlopige gunning uitgesproken.

EMVI

EMVI is kort voor Economisch Meest Voordelinge Inschrijving. Het is de meest leidende aanbestedingsvorm, waarbij de opdracht gegund wordt op basis van gunnings- en selectiecriteria en de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Gunningscriteria

De gunningscriteria zijn in feite de onderwerpen die je minstens moet bespreken in een inschrijving. Het zijn de vragen waar de aanbesteder antwoord op wil hebben.

Indiening

Een indiening is hetzelfde als een aanbieding, aanbod of inschrijving.

Inschrijving

Een inschrijving is hetzelfde als een indiening, aanbieding, of aanbod.

Offerte

Een inschrijving bestaat uit een offerte en een tekstueel document, oftewel een kwalitatief deel en een kwantitatief deel. In de offerte geef je aan hoeveel de aanbesteder je betaalt als je zijn opdracht wint.

Plan

Het kwalitatieve deel van een inschrijving is de tekst. Dit wordt ook weleens ‘plan’, ‘plan van aanpak’ of ‘verhaal’ genoemd.

Selectiecriteria

De selectiecriteria zijn de minimumeisen die een aanbesteder stelt. Voldoe je daar niet aan, dan wordt je inschrijving niet gelezen.

Toegevoegde waarde

Voldoe je met een inschrijving aan de gunningscriteria, dan is dat niet voldoende om te winnen. Een opdrachtgever wil ook weten wat je toegevoegde waarde is: dat extraatje waarmee je je onderscheidt van de rest.

Voorlopige gunning

Dit is de eerste uitspraak die een opdrachtgever doet over wie de opdracht heeft gewonnen. Een aantal weken later volgt de definitieve gunning. Dit is wettelijk vastgesteld.

 

ga naar onze pagina over aanbesteden
lees over onze workshop effectief inschrijven op een tender
lees welke diensten wij aanbieden om te ondersteunen bij het inschrijven