nlTender

nlTender » Blog » Tenders: het belang van je toegevoegde waarde

Tenders: het belang van je toegevoegde waarde

29 maart 2018

Om een tender te winnen is het essentieel dat je plan aan alle gunningscriteria voldoet. Maar dat is niet het enige, er komt nog meer kijken bij het creëren van een succesvolle inschrijving op een aanbesteding. In dit artikel leggen we uit wat je nog meer moet doen om de opdrachtgever te overtuigen.

Je onderscheidt je

In je plan leg je natuurlijk uit wat je voor de opdrachtgever gaat doen. Maar de manier waarop je invulling geeft aan de tender, verschilt waarschijnlijk niet heel erg van die van inschrijvende concurrenten. Het is daarom essentieel dat je je op een bepaalde manier van hen onderscheidt. En daar komt je toegevoegde waarde bij om de hoek kijken. Door aan te geven dat je iets sneller kan leveren of bouwen, slimmer kan organiseren, veiliger of goedkoper kan doen, laat je zien hoe jij anders bent dan anderen.

Je maakt projectspecifieke beloftes

Je tekst wordt erg projectspecifiek wanneer je op deze manier aantoont wat je meerwaarde is voor de opdrachtgever en de aanbesteding. Je gaat een stapje verder dan wanneer je een plan indient dat meer wegheeft van een brochure over je dienstverlening. Bovendien doe je zo beloftes, waarmee je je tekst een stuk concreter maakt.

Je toont begrip

Geef je heel specifiek aan wat je toegevoegde waarde is en wat je anders doet dan andere inschrijvers, dan toon je aan dat je begrijpt wat de opdrachtgever nou echt wil. Hoe hij ontzorgt wil worden, welke ambities hij heeft, welke doelen hij nastreeft. Bovendien maak je duidelijk dat jullie gezamenlijke ambities en doelen hebben – iets waarmee je al helemaal vertrouwen wekt.